Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie.
Ok, rozumiem.

Kompleksowe usługi
prawnicze

O mnie
Adwokat działający w Gliwicach, Katowicach, na terenie Śląska i Małopolski
Adwokat Filip Bielecki

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autor pracy magisterskiej z zakresu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy przygotowanej pod patronatem prof. zw. dr. hab. Andrzeja Świątkowskiego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał już po drugim roku studiów, współpracując z uznanymi kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi, a następnie w toku aplikacji adwokackiej skutecznie zastępując adwokatów i radców prawnych w licznych spraw karnych, cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych. Finalista konkursu krasomówczego Izby Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie karnym, karnym wykonawczym oraz prawie autorskim. Prywatnie miłośnik wycieczek górskich i rowerowych, żeglarstwa, motoryzacji i kina.

Usługi

Zapewniamy profesjonalne podejście oraz pełną dyskrecję.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w następujących dziedzinach prawa:

Kancelaria adwokacka w Gliwicach - sporządzanie aktów oskarżenia i pism Kancelaria broniąca w sprawach z zakresu prawa karnego

Prawo karne

Obrona w sprawach karnych i o wykroczenia, działanie w charakterze pełnomocnika, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia oraz wszelkiego rodzaju pism procesowych.

Kancelaria adwokacka świadcząca usługi w zakresie prawa karnego wykonawczego Kompleksowa obsługa prawna firm - prawo karne wykonawcze

Prawo karne wykonawcze

Reprezentacja skazanych, sporządzanie rożnego rodzaju wniosków min. o odroczenie wykonania kary, przerwy w jej odbywaniu, warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie kary grzywny na raty, zmianę postanowień.

Adwokat - prawo cywilne i rodzinne Kancelaria adwokacka zajmująca się prawem cywilnym i rodzinnym

Prawo cywilne i rodzinne

Reprezentacja strony, sporządzanie pozwów, wniosków, pism oraz opiniowanie umów na każdym etapie postępowania sądowego. Udział w postępowaniu egzekucyjnym.

Adwokat działający na obszarze Śląska i Krakowa- prawo gospodarcze Obsługa prawna firm w zakresie prawa gospodarczego w Gliwicach, Zabrzu, Katowicach

Prawo gospodarcze

Obsługa prawna przedsiębiorców, podmiotów prawa publicznego. Sporządzanie i opiniowanie umów. Sporządzanie pozwów o zapłatę. Sporządzanie pozwów prawa handlowego.

Honorarium

Honorarium ustalane jest indywidualnie z klientem, w zależności od rodzaju zlecanej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz wymaganego nakładu pracy.

Wysokość wynagrodzenia może pozostawać uzależniona również od etapu, na jakim adwokat włącza się do sprawy, a nadto od ustalonego z klientem sposobu jej prowadzenia – np. od dokonanego przez klienta wyboru, czy adwokat reprezentuje stronę w całym postępowaniu, czy też jedynie sporządza projekty określonych z klientem pism procesowych. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu.

Please leave this field empty.  Zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Kancelarię Adwokacką Adwokata Filipa Bieleckiego w celu udzielenia mi pomocy prawnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Filip Bielecki prowadzący Kancelarię Adwokacką Adwokat Filip Bielecki, ul. Dolnych Wałów 7, 44-100 Gliwice
 2. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 3. Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.
 8. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
 9. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
Godziny otwarcia kancelarii

Godziny otwarcia

Kancelaria jest czynna:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00 – 17:00
piątek: 9:00 – 13:00

Istnieje również możliwość spotkania poza w/w godzinami pracy Kancelarii. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy celem ustalenia terminu spotkania.

Adres kancelarii

Adres

Kancelaria Adwokacka Adwokat Filip Bielecki

ul. Dolnych Wałów 7
44-100 GLIWICE

Telefon:+48 696 931 190

Adres email:

Znajdź kancelarię na mapie